e-mailinfo@nttank.com
×

Hãy liên lạc

Xe tăng đặc biệt tùy chỉnh
Trang chủ> Sản phẩm > Xe tăng đặc biệt tùy chỉnh
  • 1
  • 2
  • 3
  • 1
  • 2
  • 3

Bể IBC điều áp


Loại xe tăng:Loại xe tăng di động T14, T20, T22
Công suất:500 lít, 1,100 lít, 2,500 lít
Phê duyệt thiết kế:IMDG, ADR / RID, CFR49, TIR


Inquiry

e-mail goToTop