e-mailinfo@nttank.com
×

Hãy liên lạc

Xe tăng đặc biệt tùy chỉnh
Trang chủ> Sản phẩm > Xe tăng đặc biệt tùy chỉnh
  • 3
  • 2
  • 1
  • 3
  • 2
  • 1

Bể ngoài khơi


Phê duyệt bể ngoài khơi:IMDG, ADR / RID, DNV2.7-1, EN12079-1
CÁC LOẠI:Kiểu dọc
1,500 lít, 2,500 lít, 4,000 lít, 4,800 lít, 5,000 lít, v.v.
Kiểu ngang
2,300 lít, 2,700 lít, 4,800 lít, v.v.
Loại 10ft
2,000 US GAL (7,570 lít)
Loại 20ft
20,000 lít
Thùng axit lót
4,000 lít, 17,000 lít, v.v.


Inquiry

e-mail goToTop