e-mailinfo@nttank.com
×

Hãy liên lạc

Xe tăng đặc biệt tùy chỉnh
Trang chủ> Sản phẩm > Xe tăng đặc biệt tùy chỉnh
  • 1
  • 2
  • 3
  • 1
  • 2
  • 3

Bể chứa bitum


Loại xe tăng:Bể chứa toàn khung 20 'ISO, bể di động Loại UN T3 cho bitum
Kích thước khung:20 'x 8' x 8'6 "
Mã thiết kế tàu:ASME VIII Div.1 nếu có
Cơ quan Thanh tra:LR, BV hoặc CCS
Hàng hóa được vận chuyển:bitum
Xếp chồng: Mỗi thùng chứa được chấp thuận cho 10 chất xếp chồng cao
Phê duyệt thiết kế:IMDG T3, CFR 49, ADR / RID, CSC, TC, TIR, ISO, UIC, US DOT 


Inquiry

e-mail goToTop