อีเมลinfo@nttank.com
×

ติดต่อเรา

ปรับแต่งถังพิเศษ
หน้าแรก > ผลิตภัณฑ์ > ปรับแต่งถังพิเศษ
  • 3
  • 2
  • 1
  • 3
  • 2
  • 1

ถังนอกชายฝั่ง


การอนุมัติรถถังนอกชายฝั่ง:IMDG, ADR/กำจัด, DNV2.7-1, EN12079-1
ประเภท:ประเภทแนวตั้ง
1,500 ลิตร 2,500 ลิตร 4,000 ลิตร 4,800 ลิตร 5,000 ลิตร เป็นต้น
ประเภทแนวนอน
2,300 ลิตร 2,700 ลิตร 4,800 ลิตร ฯลฯ
ชนิด 10 ฟุต
2,000 US GAL (7,570 ลิตร)
ชนิด 20 ฟุต
20,000 ลิตร
ถังกรดเรียงราย
4,000 ลิตร 17,000 ลิตร เป็นต้น


สอบถามข้อมูล

อีเมล goToTop