සියලු ප්රවර්ග
අප අමතන්න

විද්යුත් තැපෑල : info@nttank.com

දුරකථන : + 86-513-81601166

එකතු කරන්න: එකතු කරන්න: 3888 ජින්ටොං ආර්ඩී, සින්ග්‍රන්, ටොංෂෝ, ජියැන්ග්සු, චීනය

අක්වෙරළ ටැංකිය

  • නිෂ්පාදන පින්තූරය
  • පරීක්ෂණයක්

Offshore tank approvals:

IMDG, ADR/RID, DNV2.7-1, EN12079-1

TYPES:

සිරස් වර්ගය

1,500 litre, 2,500 litre, 4,000 litre, 4,800 litre, 5,000 litre, etc

තිරස් වර්ගය

2,300 litre, 2,700 litre, 4,800 litre, etc

10ft type

2,000 US GAL (7,570 litre)

20ft type

ලීටර් 20,000 යි

Lined acid tank

4,000 litre, 17,000 litre, etc


අප අමතන්න