විද්යුත් තැපෑලinfo@nttank.com
×

අවස්ථාව ලබා දී

පුවත්
නිවස> පුවත්
NTtank ආතතිය ශක්තිමත් කිරීමේ ක්‍රියාවලි සත්‍යාපන පරීක්ෂණයේ සහතිකය සාර්ථකව සමත් විය
09 ඔක්තෝබර් 2023

NTtank ආතතිය ශක්තිමත් කිරීමේ ක්‍රියාවලි සත්‍යාපන පරීක්ෂණයේ සහතිකය සාර්ථකව සමත් විය

In recent years, with the increasing popularity of cryogenic technology applications, the demand for austenitic stainless steel cryogenic vessel is growing. In order to improve the yield strength of austenitic stainless steel, strain strengthening technol...

NTtank ASME සහතිකය අලුත් කිරීමේ ඒකාබද්ධ විගණනය සාර්ථකව සමත් විය
27 සැප්තැම්බර් 2023

NTtank ASME සහතිකය අලුත් කිරීමේ ඒකාබද්ධ විගණනය සාර්ථකව සමත් විය

From September 25 to 26, the American Society of Mechanical Engineers (ASME) and the Authorized Inspection Organization (AIA) conducted a two-day on-site review of the U/U2/R steel seal certificate held by the Group's subsidiary Nantong Tank Container...

සමූහයේ "බුද්ධිමත් ශීත කළ ටැංකි බහාලුම්" ව්‍යාපෘතිය චීනයේ ශීතකරණ ආයතනයේ විද්‍යාත්මක හා තාක්‍ෂණික ප්‍රගති සම්මානය දිනා ගත්තේය.
12 මාර්තු 2022

සමූහයේ "බුද්ධිමත් ශීත කළ ටැංකි බහාලුම්" ව්‍යාපෘතිය චීනයේ ශීතකරණ ආයතනයේ විද්‍යාත්මක හා තාක්‍ෂණික ප්‍රගති සම්මානය දිනා ගත්තේය.

9 මාර්තු 2022 වන දින, 10 වැනි (2021) චීන සංගමයේ ශීතකරණ විද්‍යා හා තාක්ෂණ සම්මාන ප්‍රදානෝත්සවය චීන ශීතකරණ සංගමයේ වාර්ෂික රැස්වීමේදී පැවැත්විණි. චීන සංගමයේ Refri හි අධ්‍යක්ෂ ශාස්ත්‍රඥ ජියැං යී...

NTtank හට බහාලුම් Intermodal Asia 2019 සඳහා ආරාධනා කර ඇත
24 මැයි 2019

NTtank හට බහාලුම් Intermodal Asia 2019 සඳහා ආරාධනා කර ඇත

22 මැයි 2019 වන දින කන්ටේනර් ඉන්ටර්මොඩල් ඒෂියා (2019-අන්තර් මොඩල් ආසියාව) ෂැංහයි ලෝක එක්ස්පෝ ප්‍රදර්ශන සහ සම්මේලන මධ්‍යස්ථානයේදී ආරම්භ වූ අතර, මෙම අවස්ථාවට සහභාගී වීමට NTtank හට ආරාධනා කරන ලදී. 
ප්‍රදර්ශනයේදී, NTtank හි අලෙවිකරණ කණ්ඩායම උණුසුම් ලෙස නැවත...

"වැව් බහාලුම් පුළුල් කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය" විවෘත කිරීමේ උත්සවය සාර්ථකව පැවැත්විණි
20 පෙබරවාරි 2017

"වැව් බහාලුම් පුළුල් කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය" විවෘත කිරීමේ උත්සවය සාර්ථකව පැවැත්විණි

පෙබරවාරි 12 වැනිදා උදෑසන "වැව් බහාලුම් පුළුල් කිරීමේ ව්‍යාපෘතියේ" සමාරම්භක උත්සවය අති උත්කර්ෂවත් ලෙස පැවැත්විණි. පුළුල් කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය නැන්ටොං නගරයේ ප්‍රධාන ඉදිකිරීම් ව්‍යාපෘතියට අයත් වන අතර එය කොන්ත්‍රාත්තු කර ඇත්තේ නන්ටොං අංක 4 ඉදිකිරීම් කණ්ඩායම විසිනි...

NTtank මියුනිච් හි ප්‍රවාහන ලොජිස්ටික් ප්‍රදර්ශනයට සාර්ථකව සහභාගී විය
09 මැයි 2017

NTtank මියුනිච් හි ප්‍රවාහන ලොජිස්ටික් ප්‍රදර්ශනයට සාර්ථකව සහභාගී විය

2007 මැයි මාසයේදී පිහිටුවන ලද NANTONG TANK CONTAINER CO., LTD (NTtank) යනු ෂැංහයි නගරයට ආසන්නව චීනයේ Jiangsu හි Nantong හි පිහිටි වෘත්තීය ISO ටැංකි බහාලුම් නිෂ්පාදකයෙකි. NTtank යනු Nantong Square Cold Chain Equipment C හි පූර්ණ අනුබද්ධිත ආයතනයකි...

Enmore Tank Logistics Forum විසින් සංවිධානය කරන ලද නියෝජිතයෝ NTtank වෙත පැමිණියහ
08 සැප්තැම්බර් 2017

Enmore Tank Logistics Forum විසින් සංවිධානය කරන ලද නියෝජිතයෝ NTtank වෙත පැමිණියහ

2007 මැයි මාසයේදී පිහිටුවන ලද NANTONG TANK CONTAINER CO., LTD (NTtank) යනු ෂැංහයි නගරයට ආසන්නව චීනයේ Jiangsu හි Nantong හි පිහිටි වෘත්තීය ISO ටැංකි බහාලුම් නිෂ්පාදකයෙකි. NTtank යනු Nantong Square Cold Chain Equipment C හි පූර්ණ අනුබද්ධිත ආයතනයකි...

NTTank New Standard Tank වැඩමුළුව සමාරම්භක උත්සවය සාර්ථකව පවත්වා ඇත.
19 මැයි 2018

NTTank New Standard Tank වැඩමුළුව සමාරම්භක උත්සවය සාර්ථකව පවත්වා ඇත.

2007 මැයි මාසයේදී පිහිටුවන ලද NANTONG TANK CONTAINER CO., LTD (NTtank) යනු ෂැංහයි නගරයට ආසන්නව චීනයේ Jiangsu හි Nantong හි පිහිටි වෘත්තීය ISO ටැංකි බහාලුම් නිෂ්පාදකයෙකි. NTtank යනු Nantong Square Cold Chain Equipment C හි පූර්ණ අනුබද්ධිත ආයතනයකි...

විද්යුත් තැපෑල goToTop