И-мэйлinfo@nttank.com
×

Холбоотой байх

Захиалгат тусгай танк
Гэр> Бүтээгдэхүүн > Захиалгат тусгай танк
  • 3
  • 2
  • 1
  • 3
  • 2
  • 1

Далайн танк


Оффшор танкийн зөвшөөрөл:IMDG, ADR/RID, DNV2.7-1, EN12079-1
ХӨДӨЛМӨР:Босоо төрөл
1,500 литр, 2,500 литр, 4,000 литр, 4,800 литр, 5,000 литр гэх мэт
Хэвтээ төрөл
2,300 литр, 2,700 литр, 4,800 литр гэх мэт
10 фут төрөл
2,000 АНУ ГАЛ (7,570 литр)
20 фут төрөл
20,000 литрийн багтаамжтай
Доторлогоотой хүчиллэг сав
4,000 литр, 17,000 литр гэх мэт


Лавлагаа

И-мэйл goToTop