И-мэйлinfo@nttank.com
×

Холбоотой байх

Захиалгат тусгай танк
Гэр> Бүтээгдэхүүн > Захиалгат тусгай танк
  • 3
  • 2
  • 1
  • 3
  • 2
  • 1

Далайн танк


Offshore tank approvals:IMDG, ADR/RID, DNV2.7-1, EN12079-1
ХӨДӨЛМӨР:Босоо төрөл
1,500 litre, 2,500 litre, 4,000 litre, 4,800 litre, 5,000 litre, etc
Хэвтээ төрөл
2,300 litre, 2,700 litre, 4,800 litre, etc
10ft type
2,000 US GAL (7,570 litre)
20ft type
20,000 литрийн багтаамжтай
Lined acid tank
4,000 litre, 17,000 litre, etc


Лавлагаа

И-мэйл goToTop