ഇമെയിൽinfo@nttank.com
×

സമ്പർക്കം നേടുക

ഇഷ്ടാനുസൃതമാക്കിയ പ്രത്യേക ടാങ്ക്
വീട്> ഉല്പന്നങ്ങൾ > ഇഷ്ടാനുസൃതമാക്കിയ പ്രത്യേക ടാങ്ക്
  • 1
  • 2
  • 1566354371623304
  • 1560927714567192
  • 1
  • 2
  • 1566354371623304
  • 1560927714567192


ടാങ്ക് തരം:20' ISO ഫുൾ ഫ്രെയിം കോളർ ടാങ്ക്, യുഎൻ പോർട്ടബിൾ ടാങ്ക് T11 എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക
ശീതീകരണ യൂണിറ്റും പമ്പ് ചെയ്ത ഗ്ലൈക്കോൾ കൂളിംഗ് സിസ്റ്റവും ഇൻസുലേറ്റ് ചെയ്ത് ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു
ഫ്രെയിം അളവുകൾ:20' x 8' x 8'6"
കപ്പാസിറ്റി:24,000 ലിറ്റർ +/- 2%
വെസൽ ഡിസൈൻ കോഡ്:ASME VIII ഡിവിഷൻ 1
ഡിസൈൻ അംഗീകാരങ്ങൾ:IMDG T11, CFR 49, ADR/RID, CSC, TC, TIR, ISO, UIC, US DOT


അന്വേഷണ

ഇമെയിൽ goToTop