ഇമെയിൽinfo@nttank.com
×

സമ്പർക്കം നേടുക

ഇഷ്ടാനുസൃതമാക്കിയ പ്രത്യേക ടാങ്ക്
വീട്> ഉല്പന്നങ്ങൾ > ഇഷ്ടാനുസൃതമാക്കിയ പ്രത്യേക ടാങ്ക്
  • 1
  • 2
  • 3
  • 1
  • 2
  • 3


ടാങ്ക് തരം:10' ISO ഫുൾ ഫ്രെയിം കോളർ ടാങ്ക്, ടൈപ്പ് യുഎൻ പോർട്ടബിൾ ടാങ്ക്
ഫ്രെയിം അളവുകൾ:10' x 8' x 8'6" (2991mm X 2438mm X 2591mm)
കപ്പാസിറ്റി:6,000-10,000 ലിറ്റർ +/- 1%
വെസൽ ഡിസൈൻ കോഡ്:ASME VIII ഡിവി.1 ബാധകമാകുന്നിടത്ത്
ഡിസൈൻ അംഗീകാരങ്ങൾ:IMDG, CFR 49, ADR/RID, CSC, TIR, ISO


അന്വേഷണ

ഇമെയിൽ goToTop