អ៊ីម៉ែលinfo@nttank.com
×

ទទួលបាននៅក្នុងការប៉ះ

រថក្រោះពិសេសផ្ទាល់ខ្លួន
ទំព័រដើម> ផលិតផល > រថក្រោះពិសេសផ្ទាល់ខ្លួន
  • 1
  • 2
  • 3
  • 1
  • 2
  • 3

ធុង IBC ដែលមានសម្ពាធ


ប្រភេទរថក្រោះ៖ប្រភេទធុង T14, T20, T22
សមត្ថភាព:៥០០ លីត្រ ១១០០ លីត្រ ២៥០០ លីត្រ
ការអនុម័តលើការរចនាIMDG, ADR / RID, CFR49, TIR


ស៊ើបអង្កេត

អ៊ីម៉ែល goToTop