អ៊ីម៉ែលinfo@nttank.com
×

ទទួលបាននៅក្នុងការប៉ះ

ទំនាក់ទំនងមកយើងខ្ញុំ
ទំព័រដើម> ទំនាក់ទំនងមកយើងខ្ញុំ

អាស័យដ្ឋាន

លេខ 1180 Jianghai Avenue, Xingren, Tongzhou, Jiangsu, China

អ៊ីម៉ែល

info@nttank.com

ប្រាប់។

+ 86-513-81601166

"

សូមស្វាគមន៍ចំពោះសំណួររបស់អ្នក យើងនឹងឆ្លើយតបអ្នកក្នុងរយៈពេល 12 ម៉ោងបន្ទាប់ពីទទួលបានអ៊ីមែល

ទទួលបាននៅក្នុងការប៉ះ

អ៊ីម៉ែល goToTop