ઇમેઇલinfo@nttank.com
×

સંપર્કમાં રહેવા

કસ્ટમાઇઝ્ડ સ્પેશિયલ ટાંકી
ઘર> પ્રોડક્ટ્સ > કસ્ટમાઇઝ્ડ સ્પેશિયલ ટાંકી
  • 1
  • 2
  • 3
  • 1
  • 2
  • 3

રબર લાઇનિંગ ટાંકી


ટાંકીનો પ્રકાર:20' ISO ફુલ ફ્રેમ કોલર ટાંકી, બ્યુટાઇલ રબર લાઇનિંગ સાથે UN પોર્ટેબલ ટેન્ક ટાઇપ T14 ટાઇપ કરો.
ફ્રેમના પરિમાણો:20' x 8' x 8'6”
અસ્તર સામગ્રી:બ્યુટાઇલ રબર અસ્તર.
ડિઝાઇન મંજૂરીઓ:IMDG T14, ADR/RID, CSC, TC, TIR, ISO, UIC, US DOT


તપાસ

ઇમેઇલ goToTop