emailinfo@nttank.com
×

Ota yhteyttä

Uutta
Etusivu> Uutta

NTtank läpäisi ASME-sertifikaatin uusimisen yhteistarkastuksen

Aika: 2023-09-27 Osumat: 6

25.-26. syyskuuta American Society of Mechanical Engineers (ASME) ja valtuutettu tarkastusorganisaatio (AIA) suorittivat kaksipäiväisen tarkastelun paikan päällä konsernin tytäryhtiön NTtankin (jäljempänä) U/U2/R terästiivistesertifikaatista. jäljempänä "Yhtiö"). Yrityksen vanhemmat johtajat ja ASME:n järjestelmävastaavat insinöörit osallistuivat paikan päällä suoritetun katsauksen ensimmäiseen ja viimeiseen kokoukseen.


Ensimmäisessä kokouksessa teknologiajohtaja Zhang Yuzhong teki tarkasteluasiantuntijaryhmälle lyhyen raportin yhtiön ASME-laatujärjestelmän yleisestä toiminnasta, organisaatiorakenteesta ja tuotetiedoista sertifioinnin uusimissyklissä. Samalla hän pyysi kaikkia osastoja ottamaan tarkastuksen vakavasti ja reagoimaan aktiivisesti tarkastusryhmän mielipiteisiin parannusten toteuttamiseksi.


Kaksipäiväisen katsauksen aikana asiantuntijaryhmä kävi läpi yhtiön ASME-järjestelmän laadunvarmistustoiminnan ohjausasiakirjat, suoritti vaatimustenmukaisuustarkastuksen yhtiön ASME-tuotesuunnittelusta, materiaaleista, valmistuksesta, tarkastuksesta, hitsauksesta, ainetta rikkomattomasta testauksesta, lämpökäsittelystä, metrologinen fysikaalinen ja kemiallinen hallinta jne. ja suoritti ASME:n terästiivistetuotteiden hitsausesittelyn kontinvalmistuspajassa. Samalla tarkastettiin pistokokein yhtiön aiempien teräspainotuotteiden asiakirjat. Asiantuntijaryhmä ja yrityksemme ASME-järjestelmän vastuulliset insinöörit kävivät koko tarkistusprosessin ajan kysymys-vastauskeskustelun järjestelmän toiminnanohjauksesta ja koodin standardivaatimuksista, mikä syvensi ymmärrystämme ASME-standardista. koodi.


Viime kokouksessa yhteistarkastusyksikön johtaja ilmaisi ryhmänsä puolesta korkean tunnustuksensa yhtiön laadunhallintatoiminnasta ja vahvisti, että yhtiöllä on kyky suunnitella ja valmistaa ASME-standardin mukaisia ​​tuotteita. Lopuksi yhteinen tarkastusyksikkö ilmoitti tarkastelun päätteeksi: suositella American Society of Mechanical Engineersille todistuksen myöntämistä yrityksemme soveltaman pätevyysalueen mukaisesti.


Lopuksi yrityksen vanhemmat johtajat ilmaisivat kiitollisuutensa yhteisen tarkastusasiantuntijaryhmän katsauksesta ja ohjauksesta ja ehdottivat, että yritys ottaisi uudistustyön tilaisuutena syventää ASME-standardien ja -määrittelyjen ymmärtämistä ja jatkaa tuotteiden suunnittelu- ja valmistustaso. ASME-sertifiointikatsauksen onnistunut läpäisy osoittaa, että yrityksellä on edelleen ASME-koodituotteiden suunnittelukyky ja valmistustaso, ja se jatkaa koodin pohjalta parantamista ja innovointia vastatakseen edelleen asiakkaiden tarpeisiin.


2


email mennä huipulle